Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

LPS Lämpöpumppu Service Oy
PL 16 27511 Eura
FI22692802
0600-15677

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

LPS Lämpöpumppu Service Oy
Pasi Mäkilä
PL 16  27511 Eura
pasi.makila(at)lps-service.fi

Rekisterin nimi:

LPS Lämpöpumppu Service Oy  asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, LPS Lämpöpumppu Service Oy:n  ja asiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamien.  

Palvelujen tuottaminen, tarjoaminen, toimittaminen ja toiminnan kehittäminen.

Lakiin perustuvien määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen ja riskienhallinta

Mitä tietoja säilytetään ja kerätään:

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite
  • Laskutustiedot
  • Ostetut tuotteet ja palvelut
  • Huoltokohteiden laitetietoja ( tyyppi, sarjanumerot ja ym. tietoja )
  • LP-varaosaksi.fi  rekisteriseloste  LPS Lämpöpumppu Service Oy:n hallinnoima verkkokauppa


Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaalta itseltään tilauksista, huolto- ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Käyttämällä palvelujamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen kolmannelle taholle.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. sähköposti, laskutus ja kirjapito palvelimien hallinnointiin).  

Sekä laskujen perintää suorittavalle taholle.  Maksamattomien laskujen perimiseksi.

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja hävittäminen:

Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Asiakkaan niin halutessa kaikki hänestä talletetut tiedot voidaan poistaa mikäli laki, avoimet laskut tai perintätoimet eivät estä sitä.

Evästeiden käyttö:

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu. Käyttäjä voi halutessaan selain ohjelmansa asetuksista valita eväste-toiminnon poiskytkemisen.

Emme kuitenkaan voi taata, että alustamme toimivat moitteetta evästeiden pois kytkemisen jälkeen, sillä evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Facebook-painikkeiden käyttötiedot lähetetään Facebook-palveluun.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Asiakkaan oikeudet:

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti toimistollamme. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin. Vastaamme pyyntöihin 14pv:n kuluessa.

Tietojen päivittäminen:

Asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

Tämä seloste on päivitetty viimeksi 23.3.2021. LPS Lämpöpumppu Service Oy varaa oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti.

VARAOSIEN VERKKOKAUPPA
www.lp-varaosaksi.fi

Tuttuja merkkejä ovat: